Wijnand Nietveld treedt toe tot bestuur Domstad Majella

Bestuurshamer-287x300Deze week vergaderde het bestuur voor het eerst in de nieuwe samenstelling na het vertrek van Rob Zorn en Thijs de Waal. Twee nieuwe gezichten Farley Dams die de vergadering voorzat in zijn nieuwe functie en Wijnand Nietveld van de zaterdagafdeling en leider van Zaterdag 3. We hebben Wijnand bereid gevonden bestuursverantwoordelijkheid te dragen en als extra aanspreekpunt voor zaterdagleden te fungeren. Het bestuur bestaat nu uit 5 personen hetgeen de besluitvorming ten goede komt. De benoeming zal ter bekrachtiging voorgedragen worden op de komende Algemene ledenvergadering van 21 december a.s.