Wethouder Paulus Janssen verkwanselt schaarse wedstrijdveldcapaciteit breedtesport

Scheidend wethouder Paulus Janssen heeft kort voor het einde van zijn termijn nog een douceurtje uitgedeeld aan FC Utrecht. De amateurverenigingen op Zoudenbalch zijn hiervan de dupe. Op 23 april heeft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad aangegeven dat hij veld 15 op Zoudenbalch (Oude ODIN-veld) zal omzetten naar een kunstgrasveld. De financiële dekking voor deze omzetting heeft hij gevonden in de verhuur van het veld aan FC Utrecht. FC Utrecht zal het veld op de dag en de zaterdag gaan bespelen. Hiermee verliest de breedtesport een kostbaar en schaars wedstrijdveld in een tijd dat druk op de velden (met name aan de noord-oostkant) door de bevolkingsgroei enorm toeneemt. Uit eigen onderzoek door gemeente (Mulier rapport) is berekend dat de amateurverenigingen de 4 wedstrijdvelden hard nodig hebben. De wethouder is daar blind voor. Klaarblijkelijk spelen er andere krachten. FC Utrecht heeft ambitieuze plannen en men heeft deze wethouder weten te paaien. Het verhuren aan FC Utrecht op de zaterdag is een inbreuk op ons gebruiksrecht. Het bestuur beraad zich samen met de andere verenigingen over verder te nemen stappen.