Aanmelding lidmaatschap

Vul het aanmeldingsformulier volledig in. Stuur na verzending een kopie ID-bewijs en een digitale pasfoto naar het secretariaat van de vereniging (secretaris @ domstadmajella.nl). Vul daarna het machtigingsformulier in voor automatische incasso van de verenigingsbijdrage(n). Is aan alle formaliteiten voldaan dan ben je adspirant-lid. Beslist het bestuur positief op je aanmelding dan ontvangt je een bewijs lidmaatschap op je e-mailadres.