Velden 13/14/18/19 worden ABCD

Zoudenbalch ABCDAfgelopen week heeft het bestuur getracht afspraken te maken met Gemeente en buurverenigingen over het gebruik van ons hoofdveld. Insteek van het bestuur was een zo doelmatig mogelijk gebruik van de velden, rekeninghoudend met de belangen van onze vereniging. Kort gezegd, dit heeft niet geleid tot overeenstemming. De Gemeente (en buurverenigingen) houden vast aan een roulatiesysteem zonder dat daarbij gekeken wordt naar een effectief gebruik van de velden of belangen van de vereniging(en). De Gemeente heeft de Vereniging Sportbelangen Utrecht (VSU) voor haar karretje gespannen om een roulatieschema op te stellen. Het opgestelde schema is 1:1 overgenomen door de Gemeente en verbindend verklaard. Het enige belang waar voor Domstad Majella rekening is mee gehouden; Zondag 1 speelt haar wedstrijden op het veld voor de kantine. In het complexe schema zijn de velden nu aangeduid als A, B, C, D. Het kan nu voorkomen dat er wedstrijden van ons gepland wordt op veld A terwijl er een veld vrij ligt op B en/of C. Het bestuur blijft zich inzetten om deze absurde situatie te voorkomen. In het kantinegebouw zullen we aankondigen op welk veld de wedstrijd zal worden gespeeld. (Update 04/10: Er is een principe overeenkomst voor een effectiever gebruik van veld B op zondag).