Bestuursmededeling: Covid-19 protocol per 13 november 2021

Amateursport bedrijven in deze Covid-periode is verre van gemakkelijk. De overheid legt de verenigingen tal van restricties op en verlangt daarbij strenge handhaving door het bestuur. Het besturen van onze vereniging is een zaak van goedwillende vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn echter niet toegerust op het handhaven van maatregelen die bij een mogelijke toetsing kunnen leiden tot zware sancties en/of boetes. We hebben daar recent nog zeer slechte ervaringen mee toen de gemeentelijke handhaving undercover tieners inzette op ons te betrappen op op naleving van het verbod op alcoholverstrekking aan minderjarigen. Ook nu weer dreigt de gemeente met inzetten van undercover-handhavers.

Het bestuur heeft daarom het volgende protocol opgesteld, ingaande 13 november 2021:
– De kantine (onderdeel van het clubgebouw) is uitsluitend nog toegankelijk voor leden, waarvan is vastgelegd dat zij de coronacheck hebben doorstaan;
– De kantine sluit (ook op trainingsavonden) om 20.00 uur;
– Het clubgebouw is wel toegankelijk voor leden om materiaal op te halen/op te brengen, ballen op te pompen, of voor kort toiletbezoek;
– Het terras is (ook voor leden) gesloten;
– Voor bezoekende verenigingen wordt alleen aan de teamleider en/of aanvoerder toegang verleend tot het clubgebouw (bestuurskamer). De vereniging stelt geen kleedkamer ter beschikking. Indien de gemeentelijke kleedkamers niet zijn afgesloten, kan op eigen risico hiervan gebruik worden gemaakt. Domstad Majella checkt hier niet op het coronatoegangsbewijs en verstrekt geen kleedkamersleutel.
– Het sportpark is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers aan wedstrijden/trainingen, teamleiders, scheidsrechters en bestuursleden. Domstad Majella doet het dringende beroep geen familie/kennissen/partners naar het sportpark mee te nemen!