Openstelling kantine voor leden m.i.v. 19/20 september

Met de ingebruikstelling van het nieuwe kunstgras van FC Utrecht en de sturing door FC Utrecht van hun bezoekers, lijkt de druk op het kantinebezoek door derden er een beetje af. We gaan daarom experimenteren met een gedeeltelijk openstelling van de kantine voor uitsluitend leden. Uitgangspunt zal blijven dat het binnengedeelte door maximaal 40 – 50 (zittende) leden bevolkt zal worden. Voorts zijn er voor de teams enkele voorwaarden. Een team dat na de wedstrijd gebruik wil maken van de kantinefaciliteiten zal 2 teamleden moeten leveren die verantwoordelijk zijn voor handhaving van ons protocol. Deze leden zullen worden voorzien van een hesje zodat voor een ieder duidelijk is dat zij handhaver zijn. Een team dat geen handhavers wil/kan leveren heeft geen toegang tot de regeling.

De toegankelijkheid voor een team is in principe tot ongeveer 2 uur na de wedstrijd. Daarna zal een opvolgend team de handhaving overnemen. Mocht het na de 2 uur te druk worden in de kantine, dan zal het eerst aangekomen team plaats moeten maken voor het laatste team. Dit zal in overleg met het kantinepersoneel/bestuur plaatsvinden. Mogelijke knelpunten zullen ontstaan aan het einde van de middag en/of door een weeromslag waarbij een ieder van het terras naar binnen vlucht. Het bestuur vraagt jullie hier verstandig en begripvol mee om te gaan! Wanneer naar het oordeel van de kantineverantwoordelijke een onveilige situatie ontstaat, dan zullen we de kantine direct sluiten.

Het zal voorkomen dat supporters (niet-leden) graag mede de wedstrijddag willen afsluiten. Bespreek dit vooraf met het kantinepersoneel/bestuur en vraag hen dit bezoek kort te houden. Het protocol blijft verder onverminderd van kracht:
– Uitsluitend zitten in de kantine en op het terras
– Bij bestellingen uit de keuken niet gaan staan wachten bij de bar
– Volg de looproutes in de kantine
– Houd 1,5m afstand!

Samen krijgen we het virus eronder!