Mededeling bestuur: handhaving Covid-maatregelen DMC

Beste leden,

Onlangs heeft het bestuur besluiten genomen over hoe om te gaan met de aanscherping van de Covid-maatregelen door de regering. Daar is als extra maatregelen nog enkele besluiten aangaande de horeca bijgekomen. Onze kantine valt onder een horecavergunning. Ook voor onze kantine geldt een verplichte sluitingstijd van 20.00 uur. Dat heeft als gevolg dat op trainingsavonden er geen toegang tot het kantinegedeelte is, het clubgebouw is dus alleen toegankelijk voor het halen/opbergen van trainingsspullen!

Voor het komende weekeinde staat enkele thuiswedstrijden geprogrammeerd. Tot op heden heeft het bestuur van nog geen enkel team de opgave ontvangen van de Coronacheck. We hebben als bestuur al aangegeven dat wij geen vrijwilligers gaan inzetten om een coronacheck aan de deur uit te voeren. Daarom zal voor de komende weken het gehele team de toegang tot de kantine worden ontzegd als de teamopgave niet is ingezonden!

Het is niet de doelstelling van het bestuur een sturing te geven aan de leden voor een wel of niet toelaten van gevaccineerde of mensen met een negatieve coronatest. Wij zetten alleen geen vrijwilligers in voor het uitvoeren aan de deur van de coronacheck. Omdat nu ook publiek is uitgesloten van toegang tot het sportpark, is gebruik van de kantinefaciliteiten uitsluitend voorbehouden aan thuisteams na opgave van de vastgelegde coronacheck door de teamleider. Wanneer een team zich niet conformeert aan deze richtlijnen, dan kan een sanctie voor het gehele team volgen. Wij gaan er echter vanuit dat het zover niet zal komen.

Mocht je vragen hebben over de richtlijnen of handhaving, stuur dan je reactie naar voorzitter@domstadmajella.nl.

Namens het bestuur,

Ab van Harten
Voorzitter