Mededeling bestuur: COVID-protocol per 6 november 2021

Het zal niemand zijn ontgaan, per 6 november 2021 heeft de regering strenge normen ingesteld om de oplopende besmettingen en ziekenhuisopnamen te beteugelen. In een brief heeft Wethouder Van Ooijen een aankondiging gezonden. Voor de amateursport heeft dit verregaande gevolgen. Toegang tot kantine, terras, kleedkamers is slechts toegestaan met een Coronatoegangsbewijs.

Handhaving van deze maatregelen is simpelweg toebedeeld aan de verenigingen. Deze verenigingen draaien vaak op vrijwilligers en die zijn daar volstrekt niet op toegerust. Zo ook onze vereniging. Onze vrijwilligers hebben al aangegeven geen politieagentje of handhaver te willen gaan spelen en ook het bestuur is geenzins van plan onze vrijwilligers voor deze taak te gaan ronselen. Hoewel tal van organisaties zoals Sport Utrecht momenteel aan het onderzoeken zijn hoe zij bij de handhaving op de sportparken kan ondersteunen, tot op heden is het slechts bij toezeggingen gebleven.

Het bestuur is wel van mening dat het van groot belang is om de amateursport te blijven faciliteren. We gaan proberen tot een werkzame oplossing te komen. De gemeente Utrecht heeft aangekondigd streng op de handhaving te zullen controleren en niet te schuwen om undercover op te treden. Onze vereniging heeft in het verleden ondervonden hoe dit uit kan pakken, hoge boetes waren het gevolg.

Het bestuur heeft de volgende besluiten genomen.

1. De kantine is nog uitsluitend toegankelijk voor leden;
2. Teamleiders controleren hun teamleden op het bezit van het coronatoegangsbewijs en leggen het scherm met letter voornaam/letter achternaam/geboortedag-geboortemaand met een schermprint vast. De schermprint wordt aan het bestuur gezonden.
3. Het bestuur verzameld de schermprints en archiveert deze in een map achter de bar;
4. Alleen voor thuisspelende teams wordt een kleedkamersleutel (1 of 2) ter beschikking gesteld. Toegang is alleen voor teamleden waarvan het coronatoegangsbewijs is vastgelegd. Teamleiders dienen hier streng op toe te zien;
5. Bezoekende verenigingen hebben geen toegang tot het kantinegebouw, uitgezonderd de teamleider en de scheidsrechter. Aan de bezoekende teams wordt geen kleedkamersleutel ter beschikking gesteld. Kleedkamer 7 en 8 zullen echter niet worden afgesloten, gebruik is voor eigen risico;
6. Teamleiders dienen de namen van leden die niet in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs actief aan het bestuur te melden. Zij kunnen echter wel gewoon deelnemen aan competitie wedstrijden.
7. Indien er vragen zijn of onduidelijkheden, dan direct contact opnemen met een bestuurslid.

Bovenstaande maatregelen blijven van kracht tot nader bericht. Mocht er in de komende tijd ondersteuning worden geboden op het gebied van handhaving, dan zal het bestuur de maatregelen heroverwegen.

Het bestuur hoopt op jullie begrip en medewerking voor deze maatregelen.

Namens het bestuur

Ab van Harten
Voorzitter