Inning contributie seizoen 2016-2017; ClubCollect

3devicesOngetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. We hebben sinds kort een nieuw kassasysteem en er kan nu ook (contactloos)gepind worden. Een andere stap naar het professioneler besturen van de club is de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal vanaf komend jaar de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de secretaris recente en juiste gegevens van je heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken kom je op jouw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt je de factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kan je ook kiezen om je contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van je persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en jou als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Jij als clublid kunt erop vertrouwen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kan je vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem dan contact op met het bestuur/de secretaris. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik je graag naar de website www.clubcollect.com.

Het Bestuur