Indeling trainingsvelden seizoen 2020-2021

Omdat velen de wens hebben geuit de komende zomer door te willen voetballen en trainen, hebben we in overleg met onze buren een nieuw (voorlopig) schema voor verdeling van de trainingsvelden opgesteld.  Daarbij hebben we rekening moeten houden met enkele obstakels:
1. Veld 16 (kunstgras FC Utrecht) wordt de komende maanden gerenoveerd en is dan dus niet beschikbaar voor trainingen;
2. FC Utrecht houdt zomerreces tot 10 augustus, tot die tijd is veld 13 (nieuwe kunstgras) op de dinsdag beschikbaar vanaf 19.30 uur. Daarna niet meer.

Voorstaande heeft gevolgen voor de beschikbare uren in juli/augustus. We zijn tot de volgende indeling gekomen:
(Update: 08/07/2020).

B:Tijdens renovatie veld 16 C: Tot 31 december 2020
Team Dag Veld Tijd Dag Veld Tijd
Zaterdag 2 Di. 18a 21.00 Di. 13/18a 19.30
Zaterdag 3 Do. 13 19.30 Do. 16 19.30
Zaterdag 4 Di. 18a 19.30 Di. 13/18a 19.30
Zaterdag 5 Do. 18a 19.30 Do. 18a 19.30
Zaterdag 6 Do. 13 21.00 Do. 16 19.30
Za Vr  1 Di. 13 21.00 Di. 13 19.30
Zondag 2 Do. 13 21.00 Do. 13 19.30
Zondag 3
Zo Vr 1 Do. 13 19.30 Do. 13 19.30

Schema B. zal naar verwachting gaan gelden tot 24 augustus. We hopen dan dat het veld gereed is, maar niets is zeker in het leven. We doen een beroep op jullie begrip en geduld!
Voor de goede orde, hieronder nog even de veldnummering.