Hét Domstad Majella-veld is niet meer †

Een zwarte dag in het bestaan van de vereniging Domstad Majella. De Kantonrechter heeft 5 maart vonnis gewezen in de zaak die de vereniging had aangespannen tegen de Gemeente over het (huur)recht op gebruik van ons (hoofd)veld. De rechter heeft in haar vonnis overwogen dat Domstad Majella sinds 1990 de vaste huurder van het veld is. Dientengevolge was het voor de Gemeente niet mogelijk dit veld op de door ons gehuurde uren aan anderen ter beschikking te stellen. De rechter heeft echter ook gewezen dat de huuropzegging door de Gemeente voorafgaande aan het seizoen 2013-2014 niet onrechtmatig was. De rechter oordeelt dat de Gemeente de mogelijkheid moet hebben zo efficiënt mogelijk met de veldencapaciteit op het sportpark om te gaan kunnen gaan. Het Bestuur betreurt dat het niet is gelukt de rechter te overtuigen dat van een krapte in veldencapaciteit helemaal geen sprake was en is. Een ieder die bekend is met ons sportpark weet en ziet dat. Het is de Gemeente alleen te doen om een toezegging aan onze buren gestand te doen. Een toezegging die zonder enig overleg met onze vereniging tot stand is gekomen.  De weg is nu vrij voor de Gemeente om door chantage een roulatiesysteem voor het veld af te dwingen. De eerste aanzet hiertoe is reeds gemaakt. De huur voor het seizoen 2014-2015 is ons door Burgemeester en Wethouders ontzegd en de ontruiming van de kantine per 2 juni 2014 is (wederom) gevorderd. Het Bestuur beraad zich op de ontstane situatie.