€ 1.360,00 boete voor vereniging na inzet van 18-jarige mystery guests

De Gemeente Utrecht heeft onze vereniging een boete van € 1.360 opgelegd wegens overtreding van de Drank- en Horecawet. Wat speelt er?

Ingevolge de Drank- en Horecawet is het verboden drank te verstrekken zonder dat de leeftijd van de koper is vastgesteld d.m.v. een geldige legitimatie. Van deze verplichting is de verstrekker vrijgesteld als de koper “onmiskenbaar” de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

De vereniging is de laatste maanden 2 x bezocht door “Mystery guests”. Zorgvuldig door de afdeling Handhaving van de gemeente geronselde “uitloktieners”. Deze uitloktieners hebben de leeftijd van 18 jaar bereikt, maar worden door een commissie van 5 opsporingsambtenaren gekwalificeerd als eruitziende als “niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt”. Bij de twee bezoeken kocht een uitloktiener alcoholhoudende drank en werd hem/haar niet om een legitimatie gevraagd.

De vereniging heeft op de aankondiging van de boete haar zienswijze gegeven. In het kort delen we hieruit enkele gezichtspunten.
1. Uitlokmiddelen zijn een manier om vergrijpen/misdrijven op te sporen of op te lossen als “normale” handhaving of opsporing vast loopt. Ze worden ingezet op plaatsen of situaties waar de vergrijpen/misdrijven plaatsvinden. Denk hierbij aan lokfietsen op of in de nabijheid van stations, lokauto’s op plaatsen waar veel auto inbraken plaatsvinden of undercover agenten in de (drugs)criminaliteit. Uit de jurisprudentie blijkt dat het gebruik van lokmiddelen aan strenge voorwaarden is gebonden.

De vereniging heeft geen enkele signaal ontvangen dat er bij de vereniging of op het sportpark sprake is van de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Op Zoudenbalch spelen we nagenoeg uitsluitend met seniorenteams, onze vereniging heeft geen jeugd. Vanwaar de noodzaak tot inzet van lokmiddelen? Waarom geen overleg met de vereniging(en) over handhaving? We hebben nog nooit een handhaver gezien die een alcoholgebruiker in onze kantine om een legitimatie heeft gevraagd.

2. De bezoekers aan onze vereniging zijn bijna per definitie 18 jaar of ouder, het zijn onze leden of bezoekende tegenstanders. Tussen en na de wedstrijden is het een drukte van belang, dan iedereen om een legitimatie vragen is een ondoenlijke zaak. Het is wellicht voor een supermarkt nog wel te doen om een 25 jaar grens aan te houden, daar zijn het slechts enkele die aan die norm komen, bij onze vereniging voldoet een groot deel van de bezoekers aan een dergelijke criterium. De gemeente zal het echter een worst zijn, “U zal een middel moeten verzinnen om verdere overtredingen te voorkomen”, klaar.

3. We gaan ons beraden op verdere stappen. De teamleden die worden aangewezen om bardienst te draaien, zullen we instrueren. Gewoon naar eer en geweten handelen, een strijd met een gemeente die met uitloktieners van 18 jaar werkt, kunnen we toch niet winnen.

4. De gemeente betrekt de vereniging graag in de uitdagingen waar zij voor staat bij de groei van de stad richting 2030 e.v. Dit ten aanzien van de druk die de groei zal geven op de breedtesport in, met name, de Utrecht-Oostzijde. De gemeente zal iets moeten verzinnen om dat zelf op te lossen.