DOMSTAD MAJELLA > Geen categorie

Domstad nog niet helemaal uit winterslaap.

Het 2e speelweekend van 2020 was een slecht weekend voor DMC.

Zaterdag 5 en de Zaterdag Vrouwen speelden beide thuis, en verloren beide kansloos.
Zaterdag 5 moest tegen directe concurrent in de middenmoot Delta Sports 7. Op de ranglijst was het verschil maar klein, alleen in het veld was het verschil enorm. Er werd met 0-3 verloren en Delta Sports klimt nu over DMC heen.

De Winterstop is voorbij.

De winterstop is voorbij en na de nodige rust was het afgelopen weekend eindelijk weer tijd om het veld op te stappen.

Dit keer begon het speelweekend al op vrijdag avond. Zaterdag 4 speelde uit tegen Hercules 8. dat vanwege het volle programma uitweek naar de vrijdagavond. Voor de winterstop speelde Zaterdag 4 nog thuis tegen Hercules en werd het 13-0, ook na de jaarwisseling was Hercules geen partij. Zaterdag 4 won met 1-10 en gaat verder met wat het voor de winterstop ook al deed, winnen.

€ 1.360,00 boete voor vereniging na inzet van 18-jarige mystery guests

De Gemeente Utrecht heeft onze vereniging een boete van € 1.360 opgelegd wegens overtreding van de Drank- en Horecawet. Wat speelt er?

Ingevolge de Drank- en Horecawet is het verboden drank te verstrekken zonder dat de leeftijd van de koper is vastgesteld d.m.v. een geldige legitimatie. Van deze verplichting is de verstrekker vrijgesteld als de koper “onmiskenbaar” de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

De vereniging is de laatste maanden 2 x bezocht door “Mystery guests”. Zorgvuldig door de afdeling Handhaving van de gemeente geronselde “uitloktieners”. Deze uitloktieners hebben de leeftijd van 18 jaar bereikt, maar worden door een commissie van 5 opsporingsambtenaren gekwalificeerd als eruitziende als “niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt”. Bij de twee bezoeken kocht een uitloktiener alcoholhoudende drank en werd hem/haar niet om een legitimatie gevraagd.