Benoemingen bestuur, nieuwe voorzitter en secretaris, gezocht: Penningmeester!

Het bestuur heeft deze week ingestemd met de voordracht van de functie van secretaris en voorzitter. Ab heeft na het terugtreden van Farley en Cees de niet vervulde vacatures ad interim waargenomen. Oproepen en informele gesprekken hebben er toe geleid dat we een nieuwe secretaris kunnen verwelkomen, Fabian Weegenaar van zaterdag 4. Ab zal het secretarisschap de komende tijd gaan overdragen. Fabian wordt het aanspreekpunt voor vragen over je lidmaatschap en verder zal Fabian o.a. het coördinatiepunt worden voor contacten tussen KNVB, wedstrijdsecretaris(sen) en teamleiders.
Ab heeft zich met het vrijkomen van zijn huidige functie kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de vereniging. Er staan belangrijke ontwikkelingen voor de deur en acht het daarom van belang dat er duidelijkheid is binnen het bestuur en vereniging. Het bestuur heeft zijn kandidatuur met algehele stemmen aanvaard en zijn benoeming zal in de eerstvolgende ALV worden bekrachtigd. Het bestuur bestaat vanaf heden uit: Ab van Harten (voorzitter), Fabian Weegenaar (secretaris), Gerard Beekink (Algemeen, zondag), Wijnand Nietveld (Algemeen, zaterdag) Cees van Dijk (toegevoegd assisterend taken penningmeester). Cees (als tijdelijk 5e (ere)lid) neemt nog deel aan de beraadslagingen. Hiermee wordt voorkomen dat we bij de besluitvorming in een impasse komen te te zitten.
De functie van penningmeester is nu nog vacant! We doen nogmaals een dringend beroep op de leden om je aan te melden als je interesse hebt in deze functie. Slechts enige kennis van het werken met een geautomatiseerde administratie is hetgeen we verlangen. Met het vervullen van deze vacature is het bestuur weer compleet en kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.