DOMSTAD MAJELLA > Artikelen per: Ab van Harten

€ 1.360,00 boete voor vereniging na inzet van 18-jarige mystery guests

De Gemeente Utrecht heeft onze vereniging een boete van € 1.360 opgelegd wegens overtreding van de Drank- en Horecawet. Wat speelt er?

Ingevolge de Drank- en Horecawet is het verboden drank te verstrekken zonder dat de leeftijd van de koper is vastgesteld d.m.v. een geldige legitimatie. Van deze verplichting is de verstrekker vrijgesteld als de koper “onmiskenbaar” de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

De vereniging is de laatste maanden 2 x bezocht door “Mystery guests”. Zorgvuldig door de afdeling Handhaving van de gemeente geronselde “uitloktieners”. Deze uitloktieners hebben de leeftijd van 18 jaar bereikt, maar worden door een commissie van 5 opsporingsambtenaren gekwalificeerd als eruitziende als “niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt”. Bij de twee bezoeken kocht een uitloktiener alcoholhoudende drank en werd hem/haar niet om een legitimatie gevraagd.

Zondag 2 gesponsord met nieuw tassen!

Een vervroegde Sint Nicolaas verrassing voor Zondag 2 dit weekend. Oud eerste elftal trainer Sidney Bontrop voorzag het team van nieuwe sporttassen. Een sponsoring van zijn onderneming de Rolluiken en Deuren Specialist (RDS). Het team dankt hem hartelijk voor deze geste!

Donkere Domstad Dagen

De winterstop komt dichterbij en het lijkt dat onze teams hier ook aan toe zijn.

In het weekend van 23 en 24 november wist er maar 1 domstad team te winnen.
Zaterdag 2 moest thuis tegen Voorwaarts, een subtopper uit de competitie. De voorbereiding voor de wedstrijd had zijn invloed op het spel, de fitheid van en aantal jongens was discutabel na een gezellige vrijdag avond. Bij rust stonden ze nog met 3-1 voor, maar in de 2e helft ging de kater parten spelen. Er werd met 3-6 verloren.