ALV gehouden in kerstsfeer, opkomst wederom matig!

De Algemene ledenvergadering dit jaar traditioneel laat gehouden, maar in een vroege kerstambiance. De schoonmaakploeg heeft de kantine weer omgetoverd voor een gezellige decembermaand. Ook traditioneel was wederom de lage opkomst:
Bestuur en ereleden (6), leden zaterdagafdeling (2), leden zondagafdeling (13) en slechts 1 dame van de vrouwenteams! Toch was het een vruchtbare avond. Er werd gediscussieerd over de jaarrekening, de begroting en de toekomst van de vereniging. Een voorstel tot invoering van cameratoezicht stuitte niet op onoverkomelijke bezwaren. Een verslag van de ALV is op aanvraag beschikbaar bij Fabian Weegenaar (na een akkoord op het verslag door een afvaardiging uit de ALV).