7 wedstrijden op 1 wedstrijdveld kennet!

De beleidsadviseur sport stond voor een moeilijk dilemma. Hij moest de amateurverenigingen mede delen dat het gebruiksrecht van één van hun velden op de zaterdag werd ingetrokken. Dat stond toch een beetje raar, want overal in den lande predikte hij dat de stad ging groeien, grote druk zou ontstaan op de wedstrijdcapaciteit voor de breedtesport, geen fysieke ruimte en financiële middelen voorhanden bij de gemeente voor uitbreiding van wedstrijdcapaciteit. Nee, de gemeente en de verenigingen moeten het samen opvangen, zo oreerde hij.

Maar ja, het bericht kwam van boven en dus moest hij manier verzinnen zodat ieder het met een blij gezicht zou slikken. Hij wilde hem toch graag zo ver mogelijk naar binnen schuiven bij een wethouder die nog lag na te rillen van zijn sky-box bezoek.

De amateurverenigingen werden ontboden op het kasteel en zij waren nog nauwelijks bekomen van de schrik of hij kwam met een geruststellend mededeling. Hij was er eens goed voor gaan zitten, had een totaaltelling gemaakt van alle huidige teams bij de verenigingen, vervolgens een KNVB-norm gevonden voor veldbelasting en was tot de conclusie gekomen: het kennet! Dezelfde geruststellende  woorden werden vervolgens voor de wethouder voorgekauwd en medegedeeld aan de gemeenteraad.

De afgelopen week werd duidelijk wat er allemaal in het hoofd van de beleidsadviseur rond zweeft. Op vragen van de fracties van D66 en PVDA kwam een verbijsterend ANTWOORD.

De amateurverenigingen, zo lezen wij, hebben het seizoen 2017-2018 op de zaterdag 18 teams. 1 seniorenteam = 1 normteam. Op een wedstrijddag kunnen 7 normteams op een wedstrijd(gras)veld.  Er zijn na de herinrichting 3,5 velden beschikbaar. De amateurverenigingen hebben op: – zaterdag 2.5 velden nodig voor de wedstrijden (17,25 normteams : 7). 

Je moet het 3x lezen om het te geloven. 7 wedstrijden op een wedstrijddag! Dat is 14 uur speeltijd. Begin om 05.00 uur en je bent om 19.00 uur klaar! (het gebruiksrecht op de zaterdag loopt overigens van 8.30 – 17.30 uur). Speel 7 wedstrijden op een wedstrijddag en na 3 weken staat er geen grasspriet meer op! De beleidsadviseur vergeet ook abusievelijk even dat van de 18 teams gemiddeld de helft een uitwedstrijd voetbalt. Dus eigenlijk, zijn berekening volgend, zouden we met 1,25 velden wel uit de voeten moeten kunnen.

Als je dit als wethouder of raadslid leest, en je gebruikt niet je gezonde verstand, dan zou je kunnen denken; ach, ze houden nog 1 wedstrijdveld over voor groei. Het was klaarblijkelijk van deze wethouder teveel gevraagd. Als hij op basis van deze berekening het besluit heeft genomen een wedstrijdveld aan de breedtesport te onttrekken, dan is dat diep en diep triest!

Het zou de nieuwe raad sieren om deze omissie nog voor aanvang van het nieuwe seizoen recht te trekken. Wij als bestuur geven de zaak nog zeker niet op! Wij hebben de 4 wedstrijdvelden voor de huidige bezetting en de komende groei hard nodig.